Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 02 2018

uswistaka
0538 6498
Reposted frompterodactor3000 pterodactor3000 viainfrezja infrezja

July 16 2018

uswistaka
1798 22c4
Reposted fromfitspro fitspro vialaluna laluna

July 12 2018

uswistaka
Tylko mnie nie zawiedź. Zawiodłam się już tyle razy, że w moje serce nie ma już gdzie wbić noża.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialaluna laluna

July 08 2018

uswistaka
0079 e0ee
Reposted fromPoranny Poranny viaSenyia Senyia

July 01 2018

uswistaka
9943 cc56
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viajeyjeyjey jeyjeyjey
uswistaka
0593 3e65 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viav3bso v3bso

June 24 2018

uswistaka
9249 1f9f 500
Reposted fromoll oll viairmelin irmelin
uswistaka
0638 b91c
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vialaluna laluna

June 13 2018

uswistaka
8601 ccf3 500
Reposted fromtfu tfu viainfrezja infrezja

June 10 2018

uswistaka
6484 18be 500
Reposted fromtfu tfu viav3bso v3bso

June 06 2018

uswistaka
7985 622b 500
Nasos Lakafosis
Reposted fromMrKnowitall MrKnowitall viaparradisee parradisee
uswistaka
6135 e15c 500
Reposted fromxpetqa xpetqa viaSenyia Senyia

May 22 2018

uswistaka
ja się zakochałam, ale on się nie zakochał
Reposted fromjestemtutaj jestemtutaj viairmelin irmelin

May 16 2018

uswistaka
Bardzo Cię podziwiam, jeżeli nie tęsknisz za naszymi rozmowami, jeżeli w ogóle o tym nie myślisz, nie chciałbyś do tego wrócić i niczego Ci nie szkoda.

May 12 2018

uswistaka
3507 5fe8
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
uswistaka
1319 7906 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vialathea lathea

May 06 2018

uswistaka
4315 c78b 500
Reposted frompunisher punisher viarav rav
uswistaka
5400 970e 500
Reposted frompwg pwg viav3bso v3bso
uswistaka
Mam pewien sekret.
Czasami, raz na tydzień, dwa tygodnie wchodzę na jej Facebooka i patrzę, co u niej. Najczęściej oglądam to zdjęcie, na którym siedzi na schodach.
Raz na jakiś czas w naszym życiu pojawiają się ludzie, po których sprzątamy latami.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viairmelin irmelin

May 05 2018

uswistaka
3071 3690
Reposted fromonlyman onlyman viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl