Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 25 2017

uswistaka
9141 d18a
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaSenyia Senyia
3303 9c2b 500
Reposted fromIcyFeather IcyFeather viaSenyia Senyia
uswistaka
uswistaka
Nie żałuje rzeczy, które zrobiłam źle. Żałuję dobrych rzeczy, które zrobiłam dla nieodpowiednich ludzi.
0956 167c 500
Reposted fromzerojanvier zerojanvier viaSenyia Senyia
5429 a9b1
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaSenyia Senyia

March 24 2017

uswistaka
Uśmiech jest takim uroczym kłamstwem. 
Reposted fromlandofmagic landofmagic vialaluna laluna
uswistaka
Reposted frommefir mefir viaSenyia Senyia
9816 719d

gentlemansssecrets:

Let me eat out your nipples (;

Reposted fromamatore amatore viakrolik krolik
uswistaka
1797 228b
Reposted fromxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax viaSenyia Senyia
uswistaka
Moim zdaniem alkohol, narkotyki są substytutem więzi i relacji. Paradoks polega na tym, że powszechnie się myśli o alkoholu, narkotykach czy pornografii jako o czymś złym, co niszczy daną osobę. I to prawda. Ale równocześnie można pomyśleć inaczej, że to jest coś dobrego, w czym ten  człowiek czuje się bezpiecznie, bo ów stan podniecenia albo substancja, np. alkohol, są przewidywalne – on go pije, chroni się w nim i czuje się bezpiecznie, on stanowi w pewnym  momencie jego najważniejszą relację. Narkotyki, seks, alkohol, zakupy stają się substytutem relacji, której ci ludzie nie mają.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaSenyia Senyia
4447 8934 500
Reposted fromhellaradvsblue hellaradvsblue viaSenyia Senyia
uswistaka
1017 b876
Reposted fromsiegmunda siegmunda viaSenyia Senyia
3303 9c2b 500
Reposted fromIcyFeather IcyFeather viaSenyia Senyia
3305 9d09
Reposted fromIcyFeather IcyFeather viaSenyia Senyia
1758 a256 500

s-leary:

safewordstealy:

safewordstealy:

It’s official. I have seen EVERYTHING. 

A GAY JEWISH WEDDING WHERE THEY RODE IN ON A HORSE DRESSED AS A UNICORN

And they said the internet was for porn.

Reposted fromKaiju-Squidling Kaiju-Squidling viaSenyia Senyia

March 23 2017

uswistaka
Wielu życiowych rozbitków to ludzie, którzy nie zdawali sobie sprawy, jak bliscy są sukcesu, kiedy się poddali.
— Thomas Alva Edison
Reposted fromavooid avooid viaSenyia Senyia
8879 229d 500

fidefortitude:

tardis-mind-palace:

the-black-jay:

fuks:

I am ready to die

What I really want to know, is does the body decompose? Does it just stay there forever? I’m not an expert on moon science, but I want answers.

moon science fact: since there is little to no atmosphere on the moon, your body would probably not decompose, but it would get hit with like hella amounts of radiation from the sun and be kinda radioactive

I’ve always wanted my corpse to be eternal and radioactive

uswistaka
Związek jest trochę jak gra w pokera. Jeśli Ty dokładasz do puli złotówkę, a ja wszystko co mam, to komu będzie łatwiej odejść od stołu?
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaSenyia Senyia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl