Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 13 2018

uswistaka
8601 ccf3 500
Reposted fromtfu tfu viainfrezja infrezja

June 10 2018

uswistaka
6484 18be 500
Reposted fromtfu tfu viav3bso v3bso

June 06 2018

uswistaka
7985 622b 500
Nasos Lakafosis
Reposted fromMrKnowitall MrKnowitall viaparradisee parradisee
uswistaka
6135 e15c 500
Reposted fromxpetqa xpetqa viaSenyia Senyia

May 22 2018

uswistaka
ja się zakochałam, ale on się nie zakochał
Reposted fromjestemtutaj jestemtutaj viairmelin irmelin

May 16 2018

uswistaka
Bardzo Cię podziwiam, jeżeli nie tęsknisz za naszymi rozmowami, jeżeli w ogóle o tym nie myślisz, nie chciałbyś do tego wrócić i niczego Ci nie szkoda.

May 12 2018

uswistaka
3507 5fe8
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
uswistaka
1319 7906 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vialathea lathea

May 06 2018

uswistaka
4315 c78b 500
Reposted frompunisher punisher viarav rav
uswistaka
5400 970e 500
Reposted frompwg pwg viav3bso v3bso
uswistaka
Mam pewien sekret.
Czasami, raz na tydzień, dwa tygodnie wchodzę na jej Facebooka i patrzę, co u niej. Najczęściej oglądam to zdjęcie, na którym siedzi na schodach.
Raz na jakiś czas w naszym życiu pojawiają się ludzie, po których sprzątamy latami.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viairmelin irmelin

May 05 2018

uswistaka
3071 3690
Reposted fromonlyman onlyman viairmelin irmelin

May 04 2018

uswistaka
2505 74d3
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viairmelin irmelin

May 03 2018

uswistaka
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viakrolik krolik

May 02 2018

uswistaka
8443 9472
Reposted fromgplyr gplyr

May 01 2018

uswistaka
5327 4025 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viav3bso v3bso
uswistaka
4894 0c39
Reposted fromoll oll vialaluna laluna
uswistaka
5971 624d 500
Reposted fromMilkyJoe MilkyJoe viayanek yanek
uswistaka
6398 fb64 500
Reposted fromTamahl Tamahl viayanek yanek

April 30 2018

uswistaka
5119 b1b7 500
Reposted fromczinok czinok viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl